ГоловнаІсторіяПрофесіїНавчальна базаУмови вступуНаші працівники Виховна робота

 

Правила прийому прийому до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» на 2017-2018 н.р.
    
  . .......................................................................1.Загальні положення
1.1. До ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» приймають громадян України згідно плану держзамовлення та ліцензійного обсягу.
1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно – технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
Прийом до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» здійснюється для підготовки за освітньо- кваліфікаційним рівнем « кваліфікований робітник».

.........................................................................2. Приймальна комісія
2.1. Прийом до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» здійснює приймальна комісія.
2.2.  Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» Попатенко Микола Іванович, який своїм наказом  визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»  розроблені згідно  з Типовими правилами прийому ( наказ Міністерства освіти і науки  України N 441 від 06.06.2006)  та затверджуються головою приймальної комісії за місяць
до початку прийому документів.
2.4.  Приймальна комісія:
-  проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів  наступного працевлаштування;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
-   вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
2.5.  Правила прийому до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»  доводяться до відома вступників через засоби масової інформації  та  інформаційні стенди і мають обумовлювати:
- перелік професій згідно з отриманою ліцензією;

Професія

Ліцезійний  обсяг

План держ -
замовлення

1

Електрогазозварник; електрозварник на автом. і   напівавтом. машинах

30

30

2

Столяр будівельний, тесляр

60

25

3

Кухар, кондитер

90

35

4

 Муляр; штукатур; лицювальник-плиточник

60

30

5

Кухар, кондитер

90

35

6

Електрогазозварник;

30

30

-   вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;


Професія

Термін
навчання

Освітня база

1

Електрогазозварник; електрозварник на автом. і   напівавтом. машинах

 

3

на базі базової  загальної середньої освіти (9 кл)

2

Столяр будівельний, тесляр

 

3

на базі базової  загальної ередньої освіти (9 кл)

3

Кухар, кондитер

 

3

на базі базової  загальної середньої освіти (9 кл)

4

Муляр;штукатур;лицювальник-плиточник

 

2

на базі базової загальної середньої освіти (9 кл)

5

Кухар, кондитер

2

на базі базової  загальної середньої освіти (9 кл)

6

Електрогазозварник;

1

на базі повної  загальної середньої освіти (11 кл)

-    планові обсяги прийому, освітні та освітньо – кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;п/п

Група

Термін
навчання

Професія

Освітній
рівень випускника

освітньо – кваліфікаційний рівень випускника

 

1

 

11

 

3

Електрогазозварник; електрозварник на автом. і   напівавтом. машинах

повна
загальна
середня
освіта

Електрогазозварник ІІІ розряду;  електрозварник на автом. і   напівавтом. машинах ІІІ розряду;  

 

2

 

12

 

3

 

Столяр будівельний;
тесляр

повна
загальна
середня
освіта

Столяр будівельний
ІІІ розряду;
тесляр ІІІ розряду;

 

3

 

13

 

3

 

Кухар,
кондитер

повна
загальна
середня
освіта

Кухар ІV розряду, кондитер ІІІ розряду

 

4

 

14

 

2

 

Муляр;
штукатур;
лицювальник-плиточник

 

Муляр ІІІ розряду;
штукатур ІІІ розряду;
лицювальник-плиточник ІІІ розряду;

 

5

15

2

 

Кухар, кондитер

 

Кухар ІV розряду, кондитер ІІІ розряду

 

6

 

17

 

1

 

Електрогазозварник;

 

Електрогазозварник ІІІ розряду

 -   форма навчання (денна);
-  обмеження  з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;
-    перелік     вступних     випробувань     за      професіями,  порядок   і  форми  їх проведення (співбесіда) та системи оцінювання знань;
-     загальний порядок зарахування на відповідну форму  навчання;
-    порядок    розгляду    оскаржень    результатів    вступних випробувань.

2.6. Строки проведення прийому на навчання  встановлюються Правилами прийому до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей».

.......................................................................3. Документи для вступу

       3.1. Вступники подають особисто:
- заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання  та необхідність працевлаштування після закінчення навчання;
- документ державного зразка про повну загальну або базову середню освіту (оригінал або завірену копію);
- медичну довідку за формою 086-У (оригінал або завірену копію);
- 6 фотокарток розміром 3х4 см;
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб,  які за віком  не мають  паспорта),      документ про відношення до військової служби та документ, що дають право на пільги,  вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів.
Додаткові документи:
- довідку про склад сім’ї;
- ідентифікаційний код (оригінал або завірену копію);
- чорнобильське посвідчення (оригінал або завірену копію);
Прийом документів здійснюється без сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти.
Усі ксерокопії завіряються.
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами,  додають до заяви про вступ відповідний документ.
3.3. Прийом   документів   від  вступників розпочинається з 25 травня, завершується,  як правило, не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку занять
4. Умови прийому
        4.1. Прийом  до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»  ліцею проводиться  за результатами співбесіди.
       4.2. Співбесіда   проводиться   під час прийому документів.


...........................................................................5. Зарахування
5.1. Всі учні, які пройшли співбесіду, зараховуються до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»
5.2. Зараховуються   до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»   без співбесіди:
- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи" ( 796-12 ) надане таке право;
- випускники   загальноосвітнього   навчального  закладу  III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
- випускники   загальноосвітнього   навчального   закладу  II ступеня,  які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учасники міжнародних,  завершального  етапу  Всеукраїнських учнівських  олімпіад,  конкурсів  з дисциплін за умови,  якщо вони вступають за професіями (спеціальностями),  для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
5.3. Зараховуються поза конкурсом при позитивних  результатах
вступних випробувань:
5.4. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;   
- інваліди,   яким   не  протипоказане  навчання  за  обраною професією;
- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи" ( 796-12 ) надане таке право.
- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час  виконання  службових  обов'язків,   на   місця,   забезпечені державним замовленням.  Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те,  що батько (мати) визнані такими, що загинули під   час виконання службових обов'язків;
- особи,  які вступають до професійно-технічного  навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
5.5. Не пізніше ніж за 5 днів до початку навчального року, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ліцею за обраною чи рекомендованою формою навчання.
5.6. У   разі  оскарження  результатів  вступних  випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення  подає  відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
5.7. У п’ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на очну форму навчання у межах державного замовлення, подають оригінали документів, зазначених у розділі 3 типових правил прийому до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»
5.8. Зарахування до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»  здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.
5.9. Зарахування до навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником  робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу відповідного навчального закладу.

...................................................................6. Прикінцеві положення
6.1. Особи які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитись додаткове зарахування. При невиконані замовлення на  прийом з окремих професій навчальний заклад може проводити додатковий прийом.
6.2. Особам, які не зараховані до навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.
6.3. Контроль за дотриманням Правил прийому навчальним закладом  здійснюється відділом профтехосвіти обласного управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.

 Наша електронна скринька