На пепередню сторінку

Звіт директора державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» Попатенка Миколи Івановича перед колективом за 2019-2020 навчальний рік

   Шановні колеги! Сьогодні наше зібрання присвячене результатам закінчення 2019-2020 навчального року. Ми підведемо підсумки роботи нашого колективу, проаналізуємо результати діяльності директора на посаді протягом 2019-2020 навчального року.
      Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом ДНЗ «Немирівський професійний ліцей», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора ліцею, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника навчального закладу.
ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня,  який підпорядкований Міністерству освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
Стратегічною метою закладу  є забезпечення якісної професійної підготовки з наданням повної загальної середньої освіти, підготовка  кваліфікованих робітників, конкурентноспроможних на сучасному ринку праці, забезпечення доступу до якісної професійної освіти різних прошарків населення, надання учням належних знань для продовження подальшої освіти.
Матеріально-технічна база ліцею відповідає сучасним вимогам щодо організації навчального процесу. Навчальний заклад має: навчальний корпус (16 кабінетів, 2 лабораторії) загальною площею 2737 м2, в тому числі на учня   2,4 м2; навчальних майстерень – 8, загальною площею 1440 м2, в тому числі на учня  - 6,5 м2; гуртожиток; їдальню на 150 посадочних місць; спортивну залу площею – 100м2; спортивний  майданчик – 950м2. Навчальний заклад забезпечений доступом до мережі Internet та широко використовує його можливості для отримання необхідної інформації та під час навчального процесу. Відкрито Навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників із професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах».
Головною метою діяльності Центру є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної підготовки учнів (слухачів) із професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах», упровадження в навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів, устаткування і матеріалів, здійснення шляхом співробітництва і взаємодії постійного зв’язку між підприємствами замовниками робітничих кадрів та іншими професійно-технічними навчальними закладами з метою прискорення впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання, устаткування тощо у навчально-виробничий процес та виробництво.
ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» атестований щодо надання освітніх послуг із загальноосвітньої та професійної підготовки та має відповідний сертифікат.
Перелік професій, за якими здійснюється підготовка учнів згідно з отриманою ліцензією АЕ № 527764 від 15.12.2014р.Код
професії

Професія

Види
підготовки

Ліцезійний  обсяг

1

7212
7212

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних  і   напівавтоматичних  машинах

первинна професійна
підготовка

60

2

7124
7124

Столяр будівельний,
тесляр

первинна професійна
підготовка

60

3

5122
7412

Кухар,
кондитер

первинна професійна
підготовка

90

4

7122
7133
7132

Муляр;
штукатур;
лицювальник-плиточник

первинна професійна
підготовка

60

5

7212

Електрогазозварник

первинна професійна
підготовка

60

  Формування контингенту учнів проводиться виходячи з потреб регіону в кваліфікованих робітниках, плану регіонального замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому на навчання та Правил прийому до ліцею, розроблених на основі Типових правил прийому учнів до ПТНЗ та погоджені з профспілковим комітетом ліцею і Департаментом освіти і науки облдержадміністрації.
Прийом учнів здійснюється у відповідності із Правилами прийому до навчального закладу, розробленими згідно з "Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України" та Статутом навчального закладу.
Ліцей здійснює підготовку робітничих кадрів  згідно двосторонніх договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти  між навчальним закладом та замовником робітничих кадрів для Немирівського, Тростянецького, Іллінецького, Гайсинського, Тульчинського, Шаргородського районів області. 
Прийом учнів на 01.09.2019р. складав 150 учнів (на базі повної загальної середньої освіти – 45; на базі базової загальної середньої освіти: з отриманням повної загальної середньої освіти – 79, без отримання повної загальної середньої освіти - 26). 


№п/п

Назва професії

К-ть учнів

К-ть учнів на контрактній основі

1

Кухар, кондитер (3роки)

22

 

2

Кухар, кондитер (2 роки)

26

 

3

Електрогазозварник (1 рік)

45

 

4

Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник (3роки)

18

 

5

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (3 роки)

39

 

Відраховано 22 учні за навчальний рік, зараховано протягом року 10. Відтік контингенту за навчальний рік в більшості випадків пов'язаний з переїздом учнів на нове місце проживання, переводом до інших навчальних закладів, за сімейними обставинами, систематичні пропуски занять без поважних причин та небажання навчатися за обраною професією.

Випуск  учнів у 2020р. становить 150 учнів,   із  них – 55 учнів  з отриманням повної загальної середньої освіти, 43 учнів – без отримання повної загальної середньої освіти, 45 учнів – здобували професійну освіту. 143 учні отримали дипломи кваліфікованого робітника, 7 – свідоцтв про присвоєння робітничих розрядів.  Дипломи з відзнакою отримали 2 випускники. Станом на 01.07.2020 р. працевлаштовано 72% випускників.  Випуск учнів у 2019-2020 становить 162 учні.
Перехідний контингент становить  174 учні.
Колектив ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» нараховує 63 особи, з них 38 педагогічних працівників, 25 працівника обслуговуючого персоналу. Серед 16 викладачів  -  9 мають вищу категорію (2 - педагогічне звання «викладач-методист», 6 -  педагогічне звання «старший викладач»), 3 – першу категорію, 2 – другу категорію, 2 – спеціаліст. Серед 17 майстрів виробничого навчання - 1 майстер має 14 тарифний   розряд, 5 - 13 тарифний розряд (1 – педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»), 3 – 12 тарифний розряд, 7 – 11 тарифний розряд, 1 старший майстер. Серед вихователів 1 має першу категорію, 1 – спеціаліст. У навчальному закладі працює практичний психолог (ІІ категорія), соціальний педагог (спеціаліст). За освітнім і фаховим рівнем всі педагогічні працівники відповідають займаним посадам, вимогам кваліфікаційних характеристик. Середній вік працівників – 35-50 років.
Планування, організація і контроль навчально-виробничої діяльності здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Державного стандарту професійно-технічної освіти України, «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах»
Навчально-виробничий процес в ліцеї спрямований на реалізацію та удосконалення змісту навчання, виконання завдань професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів. Чергування теоретичного та виробничого навчання визначено, виходячи із вимог реалізації міжпредметних зв’язків, етапності навчання, а також організаційно-технічних умов, що складаються в ліцеї та відображені у планах-графіках навчального процесу.
Професійно-теоретична підготовка проводиться у спеціально обладнаних навчальних кабінетах. Матеріально-технічна база ліцею дозволяє проводити професійно-практичну підготовку всіх навчальних груп в навчальних майстернях ліцею та лабораторіях у повному обсязі.
Обсяги часу, структура навчальних планів і програм із професійної підготовки відповідають вимогам Типової базисної структури. Навчальні плани та програми за 2019-2020н.р.  виконані в повному обсязі.
Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  №127 від 12.03.2020р., постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020р. №221 »Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID - 19», протоколу №7 позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.03.2020р., листа МОН України від 11.03.2020р.№1/9-154, з метою попередження розповсюдження коронавірусу СОVID - 19 було призупинено  освітній процес в ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» з 12 березня у зв’язку із запровадженням карантину і розповсюдженням коронавірусу в Україні. Викладачі та майстри виробничого навчання  використовували  технології дистанційного навчання, які не передбачають відвідування закладу освіти її здобувачами. Педагогічні працівники розміщували на офіційному сайті закладу завдання, а також у групах мобільних додатків Viber, Тelegram та соціальних мережах матеріали до уроків, посилання на електронні версії підручників, навчальних посібників, відео та онлайн уроки.
З метою ефективної організації навчально-виробничого процесу в ліцеї здійснюється моніторинг навчальних досягнень учнів. Їх аналіз систематично обговорюється на педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних комісій, де визначаються шляхи ліквідації прогалин у знаннях учнів. Особлива увага зосереджується не лише на учнях, які мають найвищий освітній рівень, а й на учнях з найнижчим рівнем знань, адже до 35% учнів, які вступають на навчання в ліцей, мають низький рівень знань. Для покращення ефективності навчально-виробничого процесу в ліцеї організовується і здійснюється поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль навчальних досягнень учнів, рівня їхньої кваліфікаційної підготовки. Результати навчальних досягнень учнів фіксуються в журналах обліку теоретичного та виробничого навчання
У терміни, визначені робочими навчальними планами, учні завершили теоретичну підготовку, виробниче навчання в навчально-виробничих майстернях, пройшли державну підсумкову атестацію із загальноосвітніх предметів,  державну кваліфікаційну атестацію, пройшли виробничу практику на робочих місцях, склали поетапні кваліфікаційні атестації.
          Результати державної підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів
Відповідно до закону Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року» від 18 червня 2020 року здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільнені від проходження державної підсумкової атестації. Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням. 12 випускників ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» виявили бажання проходити ДПА у формі ЗНО: математика - 1;  українська мова - 12; історія України -11;  біологія - 7; географія- 5.

Результати державної кваліфікаційної атестації

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006   №419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-навчальних закладах», наказом Міністерства освіти і науки України від 31.12.1998 № 201/469 «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам,  які  здобувають професійно-технічну освіту», навчальними планами та програмами,  графіком навчального процесу та з метою присвоєння кваліфікації особам, що здобувають професійно-технічну освіту з 18 листопада 2020р. (26гр.) та з 22 червня по 26 червня 2020 року проходила державна  кваліфікаційна атестація у ліцеї.
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Кухар, кондитер» у 33 групі складали 23 учні (успішність 100%, якість – 69%, середній бал – 7). Аналіз показав, що середній рівень мають 7 учнів (30%), достатній рівень – 12 учнів (53%), високий рівень – 4 учні (17%).
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Кухар, кондитер» у 25 групі складали 20 учнів (успішність 100%, якість – 55%, середній бал – 6,9). Аналіз показав, що середній рівень мають 9 учнів (45%), достатній рівень – 10 учнів (50%), високий рівень – 1 учениця (5%).
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Кухар, кондитер» у 26 групі складали 19 учнів (успішність 100%, якість – 79%, середній бал – 6.9). Аналіз показав, що середній рівень мають 4 учні (21%), достатній рівень – 15 учнів (79%).Учні добре засвоїли технологічні процеси приготування  різних видів тіста, оздоблювальних напівфабрикатів для кондитерських виробів, знають організацію роботи кондитерського цеху та робочих місць в ньому, вимоги охорони праці, санітарії та гігієни кондитерського цеху. Високий рівень знань показали Гавриленко І., Бевз В., Гелетко Д., Корчевська А., Сліденко К.   
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» у  31групі складав 18 учнів (успішність 100%, якість – 56%, середній бал – 6,4). Аналіз показав, що середній рівень мають 8 учнів (44%), достатній рівень – 10 учнів (56%).
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Електрогазозварник»  у  17 групі складали 24 учні (успішність 100%, якість – 83 %, середній бал – 7). Аналіз показав, що середній рівень мають 4 учні (17%), достатній рівень – 19 учнів (79%), високий рівень – 1 учень (4%).
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Електрогазозварник»  у  18 групі складали 21 учень (успішність 100%, якість – 85 %, середній бал – 7). Аналіз показав, що середній рівень мають 3 учні (14%), достатній рівень – 18 учнів (86%).
Під час ДКА високий рівень знань показали учні Бондаренко О., Яхно Ю., Олексієнко О. та Письменний О.
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник»  у  28 групі складало 23 учні (успішність 100%, якість – 95%, середній бал – 8). Аналіз показав, що середній рівень має 1 учень (4%), достатній рівень – 20 учнів (87%), високий рівень – 2 учні (9%).
Державну  кваліфікаційну атестацію з професії «Муляр, штукатур, лицювальник-плиточник»  у  34 групі складало 14 учнів (успішність 100%, якість – 64%, середній бал – 7). Аналіз показав, що середній рівень має 5 учень (36%), достатній рівень – 7 учнів (50%), високий рівень – 2 учні (14%).
Під час ДКА високий рівень знань показали учні Загородній В., Хитрий О.,                    Венгрус В. та Келип І.
Державна кваліфікаційна комісія розглянула підсумкові оцінки успішності, результати виконання кваліфікаційних пробних робіт, дипломних робіт, виробничі характеристики, провела перевірку знань осіб, що здобувають професійно-технічну освіту і постановила, що рівень професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки учнів груп  № 17, 18, 25, 26, 28, 31, 33, 34 відповідає вимогам навчальних планів, програм, кваліфікаційних характеристик.
Двічі на рік проводиться моніторинг працевлаштування випускників ліцею та роботодавців, що дозволяє загалом оцінити якісні потреби у кадрах у відповідній сфері, а також стосунки опитаних роботодавців з ліцеєм
З метою закріплення теоретичних знань з спеціальних предметів та виявлення практичних вмінь та навичок учнів в ліцеї було проведено 9 поетапних атестацій в усіх навчальних групах.
Виробнича практика учнів організується відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН від 30.05.2006 р. за № 419) та Постанови Кабінету міністрів від 07.06.1999 р. № 992 про Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчльних закладів виробничого навчання та виробничої практики. Проходження виробничої практики регламентовано детальною програмою. Контроль за проходженням практики учнів здійснюється майстром виробничого навчання та технологом (керівником практики) від підприємства. Підприємства забезпечують виплату заробітної плати учням за виконані роботи під час виробничої практики згідно із законодавством.
Навчальним закладом надавались послуги населенню через навчально-виробничі майстерні. Кошти використано на придбання матеріалів, інструментів, обладнання для майстерень, лабораторій, навчальних кабінетів.
     Звіт про навчально-виробничу діяльність ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» за І півріччя  2020 рік


№ п/п

Види продукції
(послуг)

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість, акцизного збору
(тис.грн)

Чистий прибуток
(тис.грн.)

1.

Виготовлено продукції та надано послуг, (всього)

 

 

в тому числі

 

 

- верстати

 

 

- слюсарно-монтажний інструмент

 

 

- затискний інструмент

 

 

- інші металовироби

 

 

- меблі та столярні вироби

 

 

- швейні вироби

 

 

- трикотажні вироби

 

 

- взуття

 

 

- тканини

 

 

- продовольчі товари

 

 

- інша продукція

 

 

Послуги населенню та організаціям, (всього)

18,984

18,984

із них

 

 

- інд.пошив та ремонт одягу та взуття

 

 

- ремонт техніки і обладнання

 

 

- ремонт будівель та приміщень

 

 

- транспортні послуги

 

 

- послуги перукарень

 

 

- інші послуги

 

 

Продукція для потреб навчальних закладів та установ освіти

 

 

2.

Доходи від виробничої практики

99,722

49,861

3.

Доходи від діяльності Навчально-практичних центрів

 

 

4.

Всього тис.грн.

118,706

68,845

Адміністрація ліцею разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази. Протягом 2019-2020н.р. зроблено поточний ремонт лабораторії електрогазозварник на суму 10060 грн; кабінету математики - 2750 грн; душової, коридорів,

санвузлів гуртожитку - 22030 грн; ідальні, влаштування електробойлера - 8150 грн; дахів гуртожитку та майстерні - 5300 грн; реконструкція котельні (заміна котлів) - 810000 грн; зроблено освітлення території ліцею - 3700 грн. Придбано інструменти в майстерню на суму 4380  грн., спортивний інвентар – 2421 грн., шафи, стільці та тумбочки в гуртожиток – 41600 грн., 2 витяжки в столярну майстерню – 39960 грн., 3 сучасних станки для виготовлення меблів, ручний інструмент – 352000грн., 2 комплекти сучасного мульмедійного обладнання для кабінетів – 61000 грн. На рахунок ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» надходили кошти як з благодійного фонду, так і спеціального. Відповідно до вимог навчально-виховного процесу, витрати навчального закладу відбувалися за наступними показниками по КЕКВ: заробітна плата, матеріали, обладнання в т.ч. м’який інвентар, оплата електроенергії, оплата природного газу, оплата інших послуг (крім комунальних).
Основним напрямком методичної роботи педагогічного колективу      ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» було продовження роботи над єдиною методичною проблемою, а саме: «Підвищення рівня професійної компетентності педагога, як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника». Методична робота в ДНЗ «Немирівський   професійний ліцей» у 2019-2020 н.р. була підпорядкована реалізації методичної проблеми «Використання технологій індивідуалізації та диференціації під час загальноосвітньої та професійної підготовки».
Вся методична робота в ліцеї  проводиться згідно з єдиним планом методичної роботи, який включає засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, засідання методичних комісій, роботу методичного кабінету, психолого-педагогічні семінари тощо
Постійно діючим органом є педагогічна рада, яка визначає та   координує основні напрямки роботи педагогічного колективу з питань навчальної, виховної, методичної діяльності та приймає рішення з основних питань діяльності навчального закладу. В ліцеї складено річний план педради. Включено до розгляду питання, спрямовані на впровадження передового педагогічного досвіду, обговорюються методичні розробки, заходи по удосконаленню навчально-матеріальної бази. В 2019-2020н.р. проведено 26 засідання педагогогічних рад (з них – 8 планові), де розглядалися актуальні питання навчально-виховного процесу, аналізувався рівень знань учнів, визначалися шляхи удосконалення педагогічної майстерності викладачів, підвищення рівня знань учнів тощо. Протоколи педрад ведуться відповідно до вимог, визначаються відповідальні та терміни виконання прийнятих рішень.
Активно працювала в ліцеї методична рада, до склада якої входять заступники директора, методист та голови методичних комісій. Головний зміст діяльності методичної ради: аналіз відвіданих уроків, робота над єдиною методичною проблемою,
використання інтерактивних методів навчання, вивчення передового досвіду, обмін досвідом та набуття практичних педагогічних знань молодими викладачами
Особлива роль в організації і проведенні методичної роботи належить методичним комісіям, їх в ліцеї створено сім, а саме:
1. Методична комісія гуманітарної підготовки (голова МК – викладач іноземної мови Толмачова Н.К.)
2. Методична комісія природничо-математичної підготовки (голова МК – викладач біології та хімії - Булейко Г.І.)
3. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з напряму «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» (голова МК – викладач спеціальних дисциплін  Топчій О.Ю.).
4. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з напряму «Громадське харчування»  (голова МК –  викладач спеціальних дисциплін  Лісова З.Г.)
5. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з електротехнічного напряму
(голова МК– викладач спеціальних дисциплін Безкостий Р.М.)
6.  Методична комісія фізичної культури і здоров'я та  захисту Вітчизни  (голова МК – викладач захисту Вітчизни Бондарчук О.М.)
7.  Методична комісія класних керівників та вихователів (голова МК – викладач іноземної мови Чалюк В.В.)

          При плануванні роботи значна увага приділяється питанням комплексно-методичного забезпечення предметів загальноосвітньої,  професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, організації навчання і виховання учнів, запровадження нових педагогічних технологій, визначаються конкретні шляхи підвищення ефективності уроку, опрацьовується методична література, посібники, нормативні та інструктивні документи, методичні рекомендації щодо викладання окремих предметів,  а також обговорюються відкриті уроки та методичні розробки членів МК.
        Членами методичних комісій серед учнів ліцею щороку проводяться предметні олімпіади, олімпіади з спеціальних дисциплін, конкурси фахової майстерності, тижні професійної майстерності, предметні тижні  з метою виявлення і підтримки обдарованої молоді,  підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, освоєння учнями сучасних методів праці.
        Протягом 2019-2020н.р. у ліцеї проведено 3 предметних тижні (з права – викладач  Матвеєв П.М., фізичної культури та здоров'я  - Бондарчук О.М., безпеки життєдіяльності  - Чурілова З.В.) та 2 тижні професійної майстерності  (з професій «Кухар, кондитер», «Електрогазозварник»). У рамках тижнів проведено конкурси фахової майстерності (з професій «Кухар»,  «Кондитер», «Електрозварник»).
        Методичні комісії приймали також участь у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності та Всеукраїнських виставках:
- участь в Одинадцятому міжнародному форумі  «Інноватика в сучасній освіті - 2019»;
- участь у мовно-літературному  конкурсі імені Тараса Шевченка (ІІІ місце, учениця 33 гр. Корчевська А., викладач української мови та літератури Кір'як А.І.),
-  участь  у І (відбірковому) етапі   конкурсу професійної майстерності  «
WorldSkills Ukraine», учень 34 групи Венгрус В. посів ІІІ місце  (кладка цегли);
-  участь в обласному  конкурсі «Калейдоскоп педагогічних ідей» серед  педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти  Вінницької області;
- участь в обласному огляді-конкурсі  серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти  на кращу організацію  роботи навчальних майстерень (лабораторій) з професії «Кондитер»;
- участь  у Всеукраїнському конкурсі "Учитель року-2020" у номінації "Хімія" (викладач Булейко Г.І);
- участь в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності  з професії «Електрогазозварник», ІІІ місце, учень 21 групи  Худойберганов У., викладач                        Толмачов Д.М., майстер в/н Миколаєнко О.В.
        Протягом року  у методичному кабінеті відбувається  виставка методичних напрацювань педагогічних працівників, представлені матеріали нетрадиційних уроків, виховних заходів, що сприяють стимулюванню ефективності навчальної та виховної діяльності учнів.
Станом на 21.04.2020р. було виконано програму атестації педагогічних працівників. За результатами підсумкового засідання атестаційної комісії присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст першої   категорії» викладачу інформатики та інформаційних технологій Толмачову Дмитру Миколайовичу; встановлено  12 тарифний розряд  майстру виробничого навчання з професії «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» Миколаєнку Олександру Валерійовичу, визнати таким, що відповідає раніше  встановленому  13  тарифному розряду  майстра  виробничого навчання з професії «Кухар, кондитер»  Тригуб Наталію Євгенівну; визнано таким, що відповідає раніше  встановленому  11  тарифному розряду та кваліфікаційній категорії «бібліотекар другої категорії» бібліотекаря Коритну Катерину Леонідівну. Продовжено  на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше  присвоєній  кваліфікаційній  категорії  «спеціаліст  вищої  категорії»  та  педагогічному званню «старший викладач»  викладачу ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» Безкостому Роману Миколайовичу
       Обов'язковою умовою атестації є проходження курсів підвищення кваліфікації. Всі педагогічні працівники навчального закладу періодично, відповідно до затвердженого перспективного плану, проходять курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», НМЦ ПТО у Вінницькій області. У 2019-2020н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли 2 викладачі загальноосвітніх предметів (Хміль І.М., Безкоста З.О.), 2 викладачі спеціальних дисциплін (Безкостий Р.М., Толмачов Д.М.), 5 майстрів в/н (Лемпа Н.І., Мтколаєнко О.В., Тригуб Н.Є., Кирилко В.В., Конончук В.М.).
       ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» ставить перед собою завдання стати для особистості учня і педагога тим місцем, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у розбудову нашої держави.
       Створюючи виховну систему в навчальному закладі, колектив намагається враховувати інтереси учнів та їх батьків, громадськості, місцевих органів влади, можливостей педагогічного колективу, традиції району,  сіл району, області, соціального оточення.Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфер доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу. У 2019-2020н.р. виховна діяльність ліцею була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», інших законодавчих та нормативно-правових актів України, документів Міністерства освіти України, Департаменту  освіти і науки, регіональних програм Вінницької  облдержадміністрації, Немирівської  райдержадміністрації, які наголошують, що основною метою освіти є формування всебічно розвиненої  людини як вищої цінності суспільства.
Робота педагогічного колективу ліцею протягом минулого навчального року  була націлена на формування в учнів системи національної свідомості, чіткої патріотичної позиції, розвиток творчої, всебічно розвиненої особистості, залучення  кожної молодої людини до активної громадської діяльності, а також до здорового способу життя.На сьогодні ми маємо реальні підтвердження успіхів своєї праці   у багатьох напрямках, протягом року ми займали призові місця в районних, регіональних, обласних і навіть національних конкурсах:
обласна виставка новорічних газет "Зимові фантазії", ІІ місце;
обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу "Знай і люби свій край", І, ІІ, ІІІ місце;
- обласний етап виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!"
- обласна виставка плакатів "Вітаємо з Днем захистника України!"
- обласна виставка вітальних газет , присвячена Міжнародному Жіночому  Дню 8-березня;
- обласна молодіжна акція "Скажи наркотикам: "НІ!"
- обласний етап Всеукраїнської      краєзнавчої експедиції  "Моя Батьківщина - Україна", ІІІ місце;
- обласний етап Всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів "Моя Україно!" ІІ місце;
- огляд роботи Рад  з профілактики правопорушень                                                та  злочинів в учнівському середовищі;
- обласний конкурс дослідницько-пошукових робіт "Світоч людської доброти", ІІІ місце;
- Всеукраїнський тиждень права;
- Всеукраїнська виставка-конкурс  "Знай і люби   свій край".
Виховна діяльність педагогічного колективу ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»  у  2019-2020 навчальному році була спрямована на виховання високо кваліфікованого випускника, готового до суспільних відносин, соціально захищеного і згуртованого, морально непохитного, який вміє протистояти різним спокусам, готовий до зустрічі з труднощами в умовах конкурентної діяльності, здатний до  саморозвитку й безупинного самовдосконалення своєї особистості.       
       Реалізація всіх напрямків  виховної діяльності ліцею здійснювалась через заходи,  передбачені річним  планом  виховної  роботи, які враховували особливості виховання особистості та відображалися у системі  загальноліцейних заходів, роботі  органів учнівського самоврядування; роботі з батьківською громадськістю; спільній діяльності ліцею та громадських організацій. 
Станом на 01.07.2020р.  перехідний контингент становить 174 учні, серед яких 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 1 учень перебуває на обліку в КМСД РВУМВС за скоєння злочинів.
       Класні керівники, вихователі поєднують в своїй роботі традиційні і нетрадиційні
 форми та методи, намагаються надати своєчасну психологічну  допомогу вихованцям
 ліцею та їх  родинам. Для цього використовуються тестування, діагностика, проводяться тренінги та індивідуальні консультації. Головне в стилі роботи ліцею – панування свободи і взаєморозуміння у відношеннях між учнями та педагогами, цінування оригінальної думки, допитливості, нестандартного мислення, відкритості.      Діяльність педагогічного колективу була спрямована на те, щоб учень міг:
- оволодіти необхідними навичками, уміннями, знаннями;
- розвинути здібності критичного і незалежного висловлювання;
- поповнити знання у сфер, які цікаві йому й розкривають перед ним нові обрії пізнання;
- розвивати власні здібності, приймати самостійні рішення;
- розвивати свій емоційний інтелект;
-  отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;
       Взаємодія з учнями здійснюється на основі особистісно-зорієнтованого підходу, що сприяє глибокому вивченню індивідуальних особливостей і якостей учня. Узагальнена інформація про учнів зводиться в соціальний паспорт ліцею. Робота з морального виховання учнів спрямована на прищеплення та розвиток почуття моралі, міцних переконань громадянина України.
        Цей планомірний, цілеспрямовани й вплив на морально-емоційний розвиток
особистості здійснюється через створення середовища, в якому формується поведінка учня відповідно до загальнолюдських та національних   морально-етичних цінностей. У тісному взаємозв’язку з громадянським та моральним є військово-патріотичне виховання, головною метою якого є  формування психологічних та морально-вольових якостей, спрямованих на фізичний розвиток особистості, зміцнення здоров’я, підвищення рівня фізичного розвитку. Спільна робота класних керівників, викладачів фізичної культури, основ захисту Вітчизни, керівників секцій сприяла підвищенню цілеспрямованої зацікавленості учнів, а вміло підібрані засоби виховного впливу та форми організації дозвілля дали позитивні результати.
        Педагоги ліцею працюють над формуванням екологічної культури, особливої   уваги
заслуговують заходи естетичної спрямованості. Метою напрямку з формування здорового способу життя є забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях, профілактика шкідливих звичок.      
        Педагогічним колективом   ліцею приділяється значна увага художньо-естетичному вихованню учнів, сприянню творчому розвитку особистості. У нас   створені умови для розкриття учнями їх здібностей у   гуртку   вокального співу та спортивних секцій.   
         Показником результативної роботи в цьому напрямку є участь наших вихованців в районних, регіональних, конкурсах, концертах
         Суттєву роль у здійсненні системи роботи ліцею з виховання свідомого громадянина
України зі сформованою життєвою компетентністю є діяльність  з превентивного  виховання, куди входить попередження злочинності, виявлення негативних змін в поведінці учнів, вивчення причин і умов, що сприяли їм, організація змістовного  дозвілля учнів з девіантною поведінкою, надання їм консультативної допомоги. Позитивно діють в цьому напрямку Рада з профілактики   правопорушень, правовий правовий гурток «Феміда».
         Проблемним залишається в ліцеї   питання   пропусків занять учнями без поважних   причин. З метою попередження та припинення таких випадків були розроблені додаткові заходи із зміцнення навчальної дисципліни, ведеться систематичний контроль за відвідуванням занять учнями, аналізуються всі прогули.
        Значне місце у виховній діяльності ліцею займає організація діяльності органів учнівського самоврядування та взаємодія з ними педагогічного колективу.
         Залучення учнів до спільної роботи зі здійснення демократичного управління навчально-виховного процесу сприяє активізації їх громадської діяльності, зацікавленості результатами колективних справ. В ліцеї активно діє протягом року огляд – конкурс «Краща група року», керівництво за ходом якого здійснює учнівське самоврядування.
         Методичним супроводженням виховної роботи в ліцеї  є діяльність методичної комісії з виховної роботи, робота творчої групи, практичні семінари, виступи  класних керівників на нарадах, педагогічних радах, створення банку методичних ідей. Все це дало   можливість досягнути певних   результатів.  Розроблені методичні доробки   виховних годин.
       Важливе місце в роботі адміністрації ліцею займає система   контролю ефективності   виховної роботи.  Внутрішній контроль був всебічним, цілеспрямованим, охоплював всі сторони системи виховної  роботи, а його висновки були достатньо обґрунтованими, об’єктивними, спрямованими як на стимулюючу їх роль щодо оцінки діяльності  працюючих  спеціалістів, так в разі потреби, і на коригування, поліпшення роботи, її наслідків.Головне завдання контролю вбачаємо у виявленні причин  негативних результатів роботи і допомозі  класному керівнику, вихователю, майстру в/н, а також у виявленні,узагальненні та  поширенні  передового досвіду роботи. Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорові, на засідання педагогічної ради, МК з виховної роботи.
        Виховна система ліцею – це складна психолого-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, виробниче навчання та позаурочну діяльність. В ліцеї працюють гуртки.
 У ліцеї успішно працює учнівське самоврядування. ДНЗ «Немирівський професійнй ліцей» є зразком успішного впровадження інновацій у навчально– виховний процес, а саме:
-  здійснюється перехід від управління людьми до управління процесом змін,який передбачає підвищення рівня кваліфікації педагогів ліцею;
-  застосовуються сучасні методики, моделюються виховні заходи, що забезпечують   широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного учнясприяють створенню атмосфери творчості й емоційного комфорту;
- проводиться внутрішньоліцейний  моніторинг  якості  роботи  ліцею  на основі щорічного комплексного аналізу його функціонування й динаміки розвитку;
- вивчається особистість ліцеїста, здійснюється моніторинг його розвитку, громадянськості, вихованості, моральності. Це дає змогу перетворити традиційний навчальний процес на дослідницьку науково–обґрунтовану діяльність, яка дозволяє учневі реалізувати  свої здібності.
         Аналіз виховної роботи ДНЗ «Немирівський  професійний  ліцей» за 2019-2020 навчальний рік  показує, що головна мета, яка була поставлена перед педагогічним колективом,   в основному, досягнута.
        Діяльність навчального закладу направлена на забезпечення безпечних умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу відповідно до Закону України “Про охорону праці”, “Про охорону здоров'я”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”. Між адміністрацією і трудовим колективом ліцею укладено колективний договір з окремим розділом “Охорона праці”. Наявні збірники інструкцій з охорони праці для всіх професій, робочі інструкції з охорони праці. В ліцеї ведуться журнали реєстрації вступного, первинного, повторного, цільового інструктажів з працівниками, учнями навчального закладу. В наявності є журнал реєстрації нещасних випадків. В ліцеї створена і працює робоча комісія з перевірки стану безпеки життєдіяльності. За результатами перевірок робочої групи складаються акти, розробляються заходи по ліквідації виявлених недоліків, проводиться додаткове навчання. Раз на три роки всі працівники навчального закладу проходять навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, електробезпеки з наступною здачею іспиту, про що свідчать протоколи перевірки знань з видачею посвідчень встановленого зразка, які зберігаються в особових справах працівників.
        Питання охорони праці розглядаються на інструктивно-методичних нарадах  та на засіданні  педагогічної ради, згідно  плану роботи ліцею, протоколи інструктивно-методичних нарад і педагогічних рад.
         В основу управління діяльністю ліцею покладено перспективне та поточне планування. Внутріліцейний контроль за рівнем навчальних досягнень учнів здійснюється через державну підсумкову атестацію, директорські контрольні роботи, які проводяться двічі на рік; періодичні тематичні атестації; семестрові атестації; олімпіади. Вивчення відповідності проведення уроків сучасним вимогам здійснюється через відвідування уроків керівниками ліцею, головами методичних комісій, методистом відповідно до графіка. Протягом 2019-2020 н.р. перевірено 38 уроків та виховних заходів. Результати перевірок висвітлюється в журналах відвідування уроків, розглядаються на інструктивно-методичних нарадах, підтверджуються відповідними наказами. Підсумки роботи за семестр, за рік розглядаються на педагогічних радах та висвітлюються у відповідних наказах. Раз на рік проводяться загальні збори колективу, на яких звітує директор ліцею, розглядається концепція розвитку навчального закладу, умови виконання колективного договору.
                             Основні завдання на  2020-2021навчальний рік
        1)     Продовжувати співпрацю  з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та розширювати партнерські зв’язки з організаціями та підприємствами області для підготовки кваліфікованих робітників.
        2)   Вдосконалювати якісний склад педагогічного колективу:                                                    - проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками;                             - проходження стажування на виробництві майстрів виробничого навчання за професійним спрямуванням;                                                                                                          -  участь у обласних та всеукраїнських конкурсах фахової майстерності, всеукраїнських виставках, обласних семінарах;
         3) Поповнювати бібліотеку навчально-методичною літературою із психології, педагогіки, методик викладання та виховання;
         4) Впроваджувати сучасні інформаційні технології та методики навчання і виховання;
         5) Відкривати нові професії, вивчати  ринок вакансій, потребу у кадрах (систем утеплення будівель);                                                                                               
         6) Продовжити роботу по оновленню та збереженню матеріально-технічної бази навчального закладу;
         7) Впроваджувати енергозберігаючі технології з метою підвищення енергоефективності обладнання  та устаткування (придбання котла для альтернативних джерел опалення);
          8) Удосконалювати організацію виробничого навчання та практики, сприяти зростанню доходів від виробничої діяльності навчальних майстерень (надання послуг населенню: виконання штукатурних, зварювальних та столярних робіт) через співпрацю з сільськими головами, органами місцевої влади;
 9) Забезпечувати захист життя, збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

 

На пепередню сторінку