ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»
на 2017 рік
1.Загальні положення
1.1. До  ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» приймають громадян України згідно плану держзамовлення та ліцензійного обсягу.
1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно – технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Особа, яку визнано біженцем  або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з   громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними та статевими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.3. Прийом громадян до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» здійснюється для здобуття професії підготовки за освітньо- кваліфікаційним рівнем « кваліфікований робітник».
1.4.  Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету  України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг  з підготовки кваліфікованих робітників  на умовах  державного замовлення у  навчальному закладі державної власності.
1.5. Прийом громадян понад державне замовлення здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
2. Приймальна комісія
2.1. Прийом до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» здійснює приймальна комісія.
2.2.  Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» Попатенко Микола Іванович, який своїм наказом  визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»  розроблені згідно  з Типовими правилами прийому ( наказ Міністерства освіти і науки  України   N 449 від 14.05.2013р.)  та затверджуються директором ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» за погодженням Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.
2.4.  Приймальна комісія:

 1. організовує прийом заяв та документів;
 2. проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 3. приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 4. організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 5. вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5.  Правила прийому до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації  та  інформаційні стенди і мають обумовлювати:
- перелік професій згідно з отриманою ліцензією .п/п

Код за Національним класифікатором України

Назва професії

Вид професійної підготовки

Ліцезійний  обсяг

Обсяг державного замовлення на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів (осіб) на 2017 р.

1

7212
7212

Електрогазозварник;
Електрозварник на автом. і   напівавтом. машинах

Первинна професійна підготовка

60

25

2

7124
7124

Столяр будівельний,
Тесляр

Первинна професійна підготовка

60

25

3

7122
7132
7133

Муляр; Лицювальник-плиточник;
Штукатур;

Первинна професійна підготовка

60

25

4

5122
7412

Кухар;
Кондитер

Первинна професійна підготовка

90

80

5

7212

Електрогазозварник;

Первинна професійна підготовка

60

30

-   вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;


п/п

Назва професії

Термін
навчання

Освітня база

1

Електрогазозварник; електрозварник на автом. і   напівавтом. машинах

 

3

на базі базової  загальної середньої освіти (9 кл)

2

Столяр будівельний, тесляр

3

на базі базової  загальної ередньої освіти (9 кл)

3

Кухар, кондитер

3

на базі базової  загальної середньої освіти (9 кл)

4

Муляр;штукатур;лицювальник-плиточник

3

на базі базової загальної середньої освіти (9 кл)

5

Муляр;штукатур;лицювальник-плиточник

2

на базі базової загальної середньої освіти (9 кл)

6

Кухар, кондитер

2

на базі базової  загальної середньої освіти (9 кл)

7

Електрогазозварник;

1

на базі повної  загальної середньої освіти (11 кл)

-    планові обсяги прийому, освітні та освітньо – кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;п/п

Група

Термін
навчання

Назва професії

Освітній рівень випускника

Освітньо – кваліфікаційний рівень випускника

1

11

3

Електрогазозварник; електрозварник на автом. і   напівавтом. машинах

Повна загальна
середня освіта

Електрогазозварник ІV розряду;  електрозварник на автом. і   напівавтом. машинах ІІІ розряду;

2

12

3

Столяр будівельний;
тесляр

Повна загальна
середня освіта

Столяр будівельний
ІІІ розряду;
тесляр ІІІ розряду;

3

13

3

Кухар, кондитер

Повна загальна
середня освіта

Кухар ІV розряду, кондитер ІІІ розряду

4

14

2

Муляр; штукатур;
лицювальник-плиточник

Повна загальна
середня освіта

Муляр ІІІ розряду;
штукатур ІV розряду;
лицювальник-плиточник ІV розряду;

5

18

3

Муляр; штукатур;
лицювальник-плиточник

 

Муляр ІІІ розряду;
штукатур ІV розряду;
лицювальник-плиточник ІV розряду;

6

15

2

Кухар, кондитер

 

Кухар ІV розряду, кондитер ІІІ розряду

7

17

1

Електрогазозварник;

 

Електрогазозварник ІІІ розряду

 1. форма навчання (денна);
 2. вступні випробування за професіями не проводяться;
 3. зарахування на відповідну форму навчання проводиться згідно протоколу засідання приймальної комісії;
 4. приймальна комісія працює:

щоденно з 8:00 до 17: 00
перерва на обід з 12:00 до 13: 00
п’ятниця з 8:00 до 16: 00 (без перерви)
Субота, неділя – вихідні дні;

 1. всі бажаючі забезпечуються гуртожитком;
 2. медичний огляд вступники проходять за формою 086 – У за місцем проживання.
 
         2.6. Прийом документів здійснюється з 20 травня до  26 серпня 2017 року.

3. Документи для вступу

         3.1. Вступники подають особисто:

 1. заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання  та необхідність працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають :
 2. документ державного зразка про повну загальну або базову середню освіту (оригінал);
 3. медичну довідку за формою 086-У (оригінал);
 4. 6 фотокарток розміром 3х4 см;
 5. Копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад ( за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство
( паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку
( відповідно до статті Закону України « Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження для осіб,  які за віком  не мають  паспорта, або інший документ, що засвідчує особу і громадянство.
Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до закону України «Про захист персональних даних».
Додаткові документи:
- довідка про склад сім’ї;
- ідентифікаційний код (оригінал);
- чорнобильське посвідчення (оригінал або завірену копію);
Прийом документів здійснюється без сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти.
Усі ксерокопії завіряються.
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами,  додають до заяви про вступ відповідний документ.

                                                    4. Умови прийому .
4.1. Прийом  до  ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» проводиться  за результатами співбесіди.
4.2. Співбесіда   проводиться   під час прийому документів.


                            5. Зарахування.
5.1. Всі учні, які пройшли співбесіду, зараховуються до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей».
5.2. Зараховуються   до  ДНЗ «Немирівський професійний ліцей»  без співбесіди:
особи, яким відповідно  до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту   надане таке право;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «  Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту  та матеріального забезпечення дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
діти з особливими освітніми потребами та діти, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом ( професією), відповідно до статті 22 Закону України « Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, в тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності  шахтарської праці» надано таке право;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, учасників АТО, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання своїх службових обов’язків. У цьому разі вступники подають відповідний документ про те, що батько ( мати) визнані такими, що загинули під час виконання своїх службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 р. № 157 « Про додаткові заходи щодо посилення турботи про  захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово – патріотичного виховання молоді».
5.3.     Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- випускники   загальноосвітнього   навчального  закладу  III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
- випускники   загальноосвітнього   навчального   закладу  II ступеня,  які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учасники міжнародних,  завершального  етапу  Всеукраїнських учнівських  олімпіад,  конкурсів  з дисциплін за умови,  якщо вони вступають за професіями (спеціальностями),  для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
- особи,  які вступають до професійно-технічного  навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
5.4. Не пізніше ніж за 5 днів до початку навчального року, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ліцею за обраною професією.
5.5. Зарахування до ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.
5.6. Зарахування до навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником  робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу відповідного навчального закладу.  

6. Прикінцеві положення
6.1. Особи які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитись додаткове зарахування. При невиконанні замовлення з окремих професій навчальний заклад може проводити додатковий набір.
6.2. Особам, які не зараховані до навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.
6.3. Контроль за дотриманням Правил прийому навчальним закладом  здійснюється відділом профтехосвіти обласного Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації.

На пепередню сторінку