Щороку в осінньому буянні квітів до нас приходить хвилююче свято – День знань. І щоразу Першовересень, переступаючи поріг і скликаючи срібним дзвоном до кабінетів, сповіщає про початок нового навчального року. В ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» всіх запросили на перший урок, який мав чудові назви « Європа – наш цивілізований вибір», « Ми будуємо Україну – європейську демократичну країну», «Я- громадянин України – європейської країни».
Перший урок був присвячений вихованню ціннісного ставлення особистості до людини, суспільства і держави. Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти, обов’язковості, добросовісності, ввічливості, тактовності; вмінні працювати у колективі, протистояти виявам несправедливості, жорстокості, насилля. Ціннісне ставлення до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Становлення української державності, інтеграція в Європейське і світове товариство, побудова громадянського суспільства, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє застосовувати здобуті знання, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне удосконалити власне життя і життя своєї держави. Під час проведення уроку кожен педагог проявив свою творчість з метою підвищення емоційного сприйняття в процесі проведення було використано музичні твори, відеоролики, мультимедійні презентації, фрагменти документальних фільмів, які висвітлюють минуле та сьогодення.

. .......

 
На пепередню сторінку